SOOB Subsidie

Wij voldoen aan de eisen, die gesteld zijn aan de (voorlopige) certificering.
Op grond daarvan heeft VTL ons het certificaat ‘(Voorlopig) gecertificeerd opleider Transport & Logistiek’ verstrekt.
Via www.soobsubsidiepunt.nl kunt u SOOB-subsidie aanvragen voor diverse opleidingen. Wij ondersteunen u graag
bij het indienen van het subsidiedossier.

Voorlopig Gecertificeerd Opleider Transport Logistiek SOOB Subsidie